Sağlık ve verimliliğin arttırılması önceliğimiz

CMA Biotechnology, hayvanların sağlık ve verimliliğini biyoteknolojik ürün segmenti ile geliştirerek, hayvan sağlığı  ve verimliliğini artıran pazarın en yenilikçi firması olmayı hedefliyoruz. Biyoteknolojik teknikleri kullanarak hayvanlarda bağırsak sağlığını ve florasını koruyan ürünler pazara sunuyoruz.

  • Yenilikçi – Hayvan sağlığı ve verimliliğini koruyan yeni ürün grupları sunuyoruz

  • İyi Hizmet – Unutulmaz, çözüm odaklı bir müşteri hizmeti sunuyoruz

  • Danışmanlık – Teknik bilgi birikimini ihtiyaç sahiplerine aktarıyoruz

  • Dürüstlük – Çalışanlarına, müşterilerine güven ve saygı duyuyoruz, işleri kriterlerine uygun yapıyoruz

  • Vizyon – Hayvanların sağlık ve verimliliğini biyoteknolojik ürün segmenti ile geliştirerek, koruyucu ürünlerde pazarın en yenilikçi ve saygın şirketi olmak.

  • Misyon – Biyoteknolojik teknikleri kullanarak hayvanlarda  barsak sağlığını ve florasını koruyan ürünler pazara sunarak,  koruyucu sağlık ve verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

Veriye Dayalı Analiz

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek suretiyle hayvan sağlığı ve verimliğini arttırmaktır.

Hayvan sağlığında antibiyotik kullanımını azaltma hareketi, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya çapında güçlenmeye devam ediyor. Antibiyotiklerin eliminasyonu ve barsak sağlığının tam korunmasını  sağlayan çözümler yeni yem katkı ürünlerinde aranmaktadır. Probiyotikler, organik asitler ve enzimler en önemlilerindendir.

Yetiştiricilikte ikinci beyin olarak adlandırılan barsak sağlığı ile ilişkili yerli Probiyotikler gelişirken, bu yönde faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği içine girerek biyoteknolojik teknikleri kullanarak hayvan sağlığını iyileştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ürünler ve yeni yöntemler geliştirmeyi hedeflemiştir.

Bu doğrultu da ruminantlar, kanatlı ve  kafes kuşları sağlığında ilk olarak probiyotik, prebiyotik, enzim içerikli ürünleri pazara vermiştir. Pet, at, arı ve balık probiyotiklerini de yakın gelecekte pazara sunmayı hedeflemektedir. Yerli barsak florasından izole edilen probiyotikleri, tüm hayvan gruplarında ayrı ayrı pazara veren ilk ve tek firma ünvanını elde edecektir.

Türkiye’de Hayvancılığın geleceği olan buzağı, kuzu ve oğlak ishalleri geri dönüşü olmayan kayıplara hatta ölümlere neden olmaktadır. Bu ihtiyacı görerek ruminant barsak florasından elde edilen Probiyotik ve biyofermet içeren ürünü pazara ilk ve tek olarak sunan firmadır. Barsak sağlığının tam korunmasında yeni nesil biyoteknolojik bu ürünün, artık buzağılar ölmesin tezini tam anlamıyla desteklemesi ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlaması için çalışmaktadır. Sağlıklı buzağı, kuzu ve oğlaklar geleceğin sağlıklı nesilleri olacaktır.

Ruminant, kanatlı, pet, kafes kuşları, arı ve atçılıkta prebiyotik, vitamin, mineral ve aminoasitten oluşan ve tüm olumsuz yaşam şartlarında hayvanlara  yüksek direnç sağlayacak dörtlü kombinasyonlu efervesan toz şeklinde ürünü Türkiye’de ilk ve tek olarak pazara vermiştir.

Yine ABD ve Almanya’dan buzağı sağlığını, İngiltere’den meme sağlığını, Hollanda’dan ayak sağlığını destekleyen spesifik özellikleri olan biyoteknolojik ürünleri pazara vermiştir.

CMA ve destek aldığı biyoteknoloji firmaları, tüm çabalarını araştırma & geliştirmeye harcıyor ve yeni biyolojik ürünleri ile biyoteknoloji alanında öncü firma olma hedefleri bulunmaktadır.

Partnerimiz, Tübitak’tan aldığı finansal destekle kurduğu kendi laboratuvarlarında yüksek kalitede probiyotik üretimleri ile bitki ekstreleri üretimine yönelik ve  ticari ve tıbbi öneme sahip bitkilerin doku kültürü  teknikleri ile çoğaltılması gibi çok geniş kapsamlı biyoteknoloji alanlarında AR-GE faaliyetleri yürütmektedir. Bu kapsamda yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirmeprojelerini sürdürmektedir.

CMA, hayvan sağlığında geleceği şekillendirecek biyoteknolojik ürünlerin yanı sıra, koruyucu aşı uygulamalarının önemini bilerek, global bazı aşı firmalar ile ön anlaşmalar imzalamıştır.

Yine hayvan sağlığının yanında çevre sağlığı korunması alanını da tamamlayıcı sağlık kontrolü çerçevesinde Avrupa’nın bu konuda uzman önemli bir şirketi Belgagri ile anlaşma imzalamıştır.

Dezenfeksiyon olmadan tam bir korumadan bahsedilemez, bu konuda da sahadaki Veteriner hekim meslektaşlarımıza yönelik her an her yerde pratik kullanabilecekleri şekilde dezenfektan ürünler hizmetlerine sunulmuştur.

Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek suretiyle hayvan sağlığı ve verimliğini arttırmaktır.

Hayvan sağlığında antibiyotik kullanımını azaltma hareketi, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünya çapında güçlenmeye devam ediyor. Antibiyotiklerin eliminasyonu ve barsak sağlığının tam korunmasını  sağlayan çözümler yeni yem katkı ürünlerinde aranmaktadır. Probiyotikler, organik asitler ve enzimler en önemlilerindendir.

Yetiştiricilikte ikinci beyin olarak adlandırılan barsak sağlığı ile ilişkili yerli Probiyotikler gelişirken, bu yönde faaliyet gösteren şirketler ile işbirliği içine girerek biyoteknolojik teknikleri kullanarak hayvan sağlığını iyileştirmek, ülke ekonomisine katkı sağlayacak ürünler ve yeni yöntemler geliştirmeyi hedeflemiştir.

Bu doğrultu da ruminantlar, kanatlı ve  kafes kuşları sağlığında ilk olarak probiyotik, prebiyotik, enzim içerikli ürünleri pazara vermiştir. Pet, at, arı ve balık probiyotiklerini de yakın gelecekte pazara sunmayı hedeflemektedir. Yerli barsak florasından izole edilen probiyotikleri, tüm hayvan gruplarında ayrı ayrı pazara veren ilk ve tek firma ünvanını elde edecektir.

Kurucu

Veteriner Hekim Cemal Kaya tarafından kuruldu.

Uluslararası ve yerli ilaç firmalarında uzun süreli çalışma tecrübesi vardır.

Türkiye hayvan ve çevre sağlığı pazarında 21 yıllık bir tecrübeye sahiptir.

Sahadaki veteriner hekimlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesinin önemine inanmış ve bu alanda sürekli iş birliğinde bulunmuştur.

Geleceği Keşfet!

CMA Biotechnology olarak, hayvanların sağlık ve verimliliğini Biyoteknolojik ürün segmenti ile geliştirerek, hayvan sağlığı  ve verimliliğini artıran pazarın en yenilikçi firmalarından birisiyiz. Biyoteknolojik teknikleri kullanarak hayvanlarda bağırsak sağlığını ve florasını koruyan ürünler pazara sunuyoruz.