Yayınlar

/Yayınlar
Yayınlar2018-01-19T10:53:50+00:00

Son Yayınlar

Biyoteknoloji, ilaç endüstrisinin hayvan sağlığının hizmetinde ilerlemesi için kilit öneme sahip. Biyoteknolojik yöntemlerin hastalıklara karşı yeni ilaçların geliştirilmesinde kimyasal ve bitkisel formülasyonlardan daha etkili olduğu giderek anlaşılıyor. Son yıllarda hayvan sağlığında ruhsatlanan yeni ilaçlar arasında biyoteknolojik ilaçların oranı giderek artıyor.

Biyoteknoloji Nedir

Biyoteknoloji Nedir? Biyoteknoloji Nedir? Biyoteknoloji, insan, hayvan ve bitki hücrelerinin fonksiyonlarını anlamak ve değiştirmek amacıyla uygulanan çeşitli teknikleri ve işlemleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. [...]

Biyoferment Nedir

Biyoferment Nedir? Biyoferment Nedir? Biyoferment silaj, turşu, yoğurt gibi bakteriler kullanılarak bir vasatın fermente edilmesi ile elde edilen üründür. Toprak, yem, gıda katkısı olarak kullanılan [...]

Probiyotik Nedir

Probiyotik Nedir Probiyotik Nedir? Probiyotikler sindirim kanalında mikroflora dengesini düzenlemek, patojenik mikroorganizmaların zararlı hale geçmesini ve üremesini önlemek, bu yolla yemden yararlanmayı artırmak amacıyla yem katkı [...]

Prebiyotik Nedir

Prebiyotikler, barsaklarda bulunun faydalı bakterilerin sayılarını ve aktivitelerini takip ederek probiyotiklerin etkisini artırmaya yarayan sindirilmeyen bileşenlere verilen addır. Bakterilerin yediği besinlere denir.

Sinbiyotik Nedir

Sinbiyotik Nedir? Sinbiyotik Nedir? Probiyotikler yararlı bakterilerdir. Prebiyotikler de probiyotikleri besleyen, onların sayısının artmasını sağlayan sindirilemeyen besin bileşikleridir. Bu sebeple probiyotik ve prebiyotik karışımı çok daha [...]

Enzim Nedir

Enzim Nedir Enzim Nedir? Enzimler, canlı hücreler tarafından üretilen ve spesifik biyokimyasal reaksiyonlarda görev yapan biyokatalizörlerdir. Yemlere enzim ilavesiyle hayvanların yeterince veya hiç salgılayamadıkları enzimler [...]