ZoeRumex

 

Sindirim düzenleyici, rumen fonksiyonunu olumlu yönde etkileyen karaciğer koruyucu üründür.  

               

Özellikleri

  • Sindirimi düzenleyerek, hızlı iyileşmeyi destekler.
  • Mineral, aminoasit ve canlı maya içeriği ile ruminantlarda rumen florasının gelişimini destekler, yemden yararlanmayı arttırır.
  • İz elementler sağlıklı büyüme ve gelişmeyi destekler.
  • Metiyonin ve sorbitol karaciğer koruyucu etkinliğe sahiptir.
  • Sorbitol ayrıca canlı mayanın hızlı bir şekilde yayılmasını ve üremesi için bir enerji kaynağıdır.

Bileşim:

Aktif madde /                           Active substance Premiksdeki düzey (1 kg’da) / Premix level (in 1 kg) Birimler / Units
İz Mineraller / Trace minerals
Mangan / Mangan 4.500 mg
Demir / İron 7.500 mg
Çinko / Zinc 4.500 mg
Bakır / Copper 3.000 mg
Kobalt / Cobalt 22 mg
Amino Asitler / Amino acids
Methionine 40.000 mg
Sindirim Düzenleyiciler / Digestive Regulators
Saccharomyces cerevisiae ≥1×107 CFU
Emülgatörler / Emulsifiers
Sorbitol 56.000 mg
Koruyucular / Preservative
Calcium Propionate 400.000 mg
Topaklaşmayı Önleyiciler / Prevents clumping
Slica 30.000 mg
Aromatik Bileşenler / Aromatic Components
Vanilla flavor 1.000 mg
Taşıyıcılar / Carriers
Calcium carbonate 16,83 %

                                               

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: Sığır, koyun ve keçilerde mineral ihtiyacını karşılamak, rumen florası ve yemden yararlanmayı desteklemek amacı ile kullanılır. Genel uygulamalarda sığırlarda 50 g, koyun ve keçilerde 20 g olarak hesaplanır.

Uyarılar ve ters etkiler: Güvenlik için kullanım esnasında gözlük, eldiven, maske takılmalıdır.

Depolama: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

En Uygun Kullanım: Üretim tarihinden itibaren 24 ay içinde kullanılmalıdır.

Ambalajı: 50 g x 10 ad

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.