Biyoferment, Probiyotik. Yeni Nesil Biyolojik Ürün.

İshalden Korur, Tedavisine Tam destek olur.

Yeterince kolostrum alamama, antibiyotikler, aşılamalar, intestinal hastalıklar, yeme geçiş, iklim değişiklikleri,sevk stresi ve çevresel faktörler bağırsak florasını bozar.                                    

Özellikleri                

  • Biyoferment ürün için de Bağırsak sağlığına yararlı :
  • 1-Organik maddeler var. Bu maddeler protein, yağ ve karbonhidrattan parçalanarak elde edilmiştir. 2- Biyoferment bakteriler.   3- Probiyotikler vardır.
  • Bu 3 bileşen birleşerek bağırsakta probiyotikler için uygun besi yeri hazırlarlar.
  • Böylece bağırsak yüzeyini kaplayan mukus oluşturarak bağırsağın yüzeyini kaplar.
  • SONUÇ olarak bu biyoferment, mukus üreten mikroorganizmaların üremesini arttırır, bu da bağırsak yüzeyini korur, bağırsakta faydalı bakterileri için hazır besi ortamını oluşturur.
  • Patojenlerin üremelerini ve çoğalmalarını engeller ( Laktik asit ve Hidrojen peroksit ).
  • Rumen ve bağırsak florasını geliştirir. Ig’leri arttırır. İmmun sistemini güçlendirir.
  • Kaba yeme geçişi hızlandırır, yemden yararlanmayı arttırır ve canlı ağırlık artışı sağlar.
  • Sindirim sisteminden izole edilen ilk ve tek biyoferment üründür.

Bileşim:                                   

Aktif madde / Active substance Premiksdeki düzey (1 kg’da) / Premix level (in 1 kg) Birimler / Units
Probiyotikler / Probiotics (1010 CFU/g) (%1)
Lactobacillus casei ≥1×1010 CFU
Pediococcus acidilactici ≥1×1010 CFU
Enterococcus faecium ≥1×1010 CFU
Propionibacterium freudenreichii ≥1×1010 CFU
Saccharomyces cereviceae ≥1×107 CFU
Biyofermentler (%50):Aşağıdaki floranın metabolitidir. / Bioferments (50%): The metabolites of the following flora.
Bacillus subtilis ≥1×1010 CFU
Lactobacillus acidophilus ≥1×1010 CFU
Lactococcus lactis ≥1×1010 CFU
Lactobacillus casei ≥1×1010 CFU
Pediococcus acidilactici ≥1×1010 CFU
Enterococcus faceium ≥1×1010 CFU
Propionibacterium freudenreichii ≥1×1010 CFU
Saccharomyces cereviceae ≥1×107 CFU
Leuconostoc mesenterium ≥1×1010 CFU
Leuconostoc dextranicum ≥1×1010 CFU
Bifidobacterium animalis ≥1×1010 CFU
Megasphaera elsdenii ≥1×1010 CFU
Destek Besinler (%49) / Support Foods (49%)
İnaktif maya / İnactive yeast 300 g
Laktozu alınmış peynir altı suyu tozu / Lactose free whey powder 190 g
Taşıyıcı ve dolgu maddesi içermez. / It does not contain any carrier or tickener

CFU: Koloni Oluşturan Birim. / Clolony Forming Unit

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: İçerdiği probiyotikler ve biyofermentler sindirim ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Doğumdan sonra 2. günden itibaren 45-60 gün süre ile günde 1 defa olmak üzere buzağılara 10 g, kuzu ve oğlaklara 5 g verilirse yaşama gücü artar. ishalli ruminantlara 2 misli miktarda ve günde 2 defa yedirilirse ishal tedavisini destekler.

Uyarılar ve Ters Etkiler: İçme sularına katıldığında suyun 0,6 ppm/L’ nin üzerinde klor içermemelidir. Antibiyotik kullanımından en az 2 saat önce veya sonra verilmelidir.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

En Uygun Kullanım: Üretim tarihinden itibaren 18 ay içinde kullanılmalıdır.

Ambalajı: 10 g x 30 ad, 50 g x 10 ad

Zoentero®

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.