Probiyotik,  Prebiyotik – Enzim. Yeni Nesil Biyolojik Ürün

Antibiyotikler, aşılamalar, intestinal hastalıklar, yem değişimi, iklim değişiklikleri, sevk stresi bağırsak florasını bozar.

Bağırsağı Korursanız, Tüm Vücudu Korursunuz

Özellikleri

  • Antibiyotik kullanımı ile bozulan mikrobiyal dengeyi düzeltir.
  • Sıcaklık stresi bağlı metabolik asidoz ile sevk stresi olumsuzluklarını engeller.
  • İshale karşı koruma sağlar, ishal varsa tedavisini net bir şeklide destekler.
  • Patojenlerin üremelerini ve çoğalmalarını engeller ( Laktik asit ve Hidrojen peroksit ).
  • Bağırsak florasını düzenler. Yemden yararlanmayı arttırır.
  • Canlı ağırlık ve süt veriminde artış sağlar.
  • Ketozisde destekleyici olarak kullanılır.
  • Meme başında papillom yada papillomatozisin tedavisinde destek sağlar
  • Türkiye’de yerel ruminant sindirim sistemi florasından izole edilen ilk ve tek probiyotiktir.

 

Bileşim:

Aktif madde  /                                   Active substance Premiksdeki düzey (1 kg’da) / Premix level (in 1 kg) Birimler / Units
Probiyotikler (%1) Destek (adjunct) kültür ve CE kültür de içermektedir. / Probiotics (%1) also contain adjuvant culture and CE culture.
Lactobacillus casei ≥1×1010 CFU
Pediococcus acidilactici ≥1×1010 CFU
Enterococcus faecium ≥1×1010 CFU
Propionibacterium freudenreichii ≥1×1010 CFU
Saccharomyces cereviceae ≥1×1010 CFU
Prebiyotikler / Prebiotics
Inulin 100 g
MOS 200 g
Enzimler (10 g taşıyıcı içerisinde) / Enzymes (in 10 g carrier)
Xylanase 2.200.000 BXU
Cellulase 270.000 FPUİ
Glucanase 100.000 FBG
Taşıyıcılar / Carriers
Oligosaccharides 680 g

CFU: Koloni Oluşturan Birim. / Clolony Forming Unit

 

Kullanım Şekli ve Tarifnamesi: İçeriğindeki mikroorganizmalar sindirim sistemini düzenlemeye ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Koruyucu olarak günlük sığırlarda 20 g, koyun ve keçilerde 10 g yem veya suya katılarak verilir. Pratikte koruyucu 1 ton yem veya suya 1-2 kg katılır.

Tedaviye destek için sığır 40 g, koyun, keçi 20 g 3-4 gün süre ile verilir. (Bir dolu kapak 20 gr’dır.)

Uyarılar ve Ters Etkiler: Oral antibiyotik kullanımından en az 2 saat önce veya sonra verilmelidir.

Depolama Şartları: Güneş ışığı almayan serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

Raf ömrü : 18 ay

Ambalajı: 120 g, 600 g, 15 kg

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMACIYLA KULLANILMAZ.